Hoe is het panel van het kijkcijferonderzoeksamengesteld?

 

De zoektocht naar kandidaat-panelgezinnen verloopt volgens een strikte procedure, waarbij als uitgangspunt geldt dat elk gezin in België evenveel kans moet hebben om uitgenodigd te worden. 

Concreet worden de gezinnen via een combinatie van telefoon, post en face-to-face gecontacteerd.

De uiteindelijke keuze van de gezinnen wordt bepaald in functie van de representativiteit van het panel.

De 1500 panelgezinnen (750 in Vlaanderen en 750 in Wallonië) moeten immers een goede afspiegeling zijn van de Belgische bevolking.

De gezinnen die willen meewerken, worden opgenomen in een reservebestand. Als het hun beurt is om deel te nemen in het televisiepanel worden ze telefonisch gecontacteerd en wordt een afspraak gemaakt voor de installatie van de audimeter. 

Gemiddeld blijft een gezin 3 à 4 jaar in het panel. 

 

Spontane kandidaturen:

De procedure sluit spontane kandidaturen uit. Kandidaten die zelf contact opnemen met GfK Belgium mogen we niet aanvaarden.