Privacy Policy

 

Beste Bezoekers,

Bedrijven moeten per 25 mei 2018 de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassen. Deze wet vervangt de huidige wet van 8 december 1992 (Privacywet).

In de nieuwe wet is vastgelegd dat GfK de actieve toestemming van de panelleden nodig heeft voor het verwerken van hun gegevens. 

De nodige informatie kan hier worden geraadpleegd:

       GfK