Wie neemt deel aan het kijkcijferonderzoek?

De zoektocht naar kandidaat-panelgezinnen verloopt volgens een strikte procedure, waarbij als uitgangspunt geldt dat elk gezin in België evenveel kans moet hebben om uitgenodigd te worden.

Concreet worden de gezinnen via een combinatie van telefoon, post en face-to-face gecontacteerd. De uiteindelijke keuze van de gezinnen wordt bepaald in functie van de representativiteit van het panel. De 1500 panelgezinnen (750 in Vlaanderen en 750 in Wallonië) moeten immers een goede afspiegeling zijn van de Belgische bevolking.

De gezinnen die willen meewerken, worden opgenomen in een reservebestand. Als het hun beurt is om deel te nemen in het televisiepanel worden ze telefonisch gecontacteerd en wordt een afspraak gemaakt voor de installatie van de audimeter.

Gemiddeld blijft een gezin 3 à 4 jaar in het panel.

Spontane kandidaturen:

De procedure sluit spontane kandidaturen uit. Kandidaten die zelf contact opnemen met GfK Belgium mogen we niet aanvaarden.

GfK meet de kijkcijfers sinds 1997

Het kijkcijferonderzoek wordt uitgevoerd door het bedrijf GfK Belgium, op vraag van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

De divisie “Media Measurement” van GfK Belgium staat in voor het meten van de kijkcijfers in België, in samenwerking met een aantal gezinnen (het “panel”, waarvan de deelnemers “panelleden” worden genoemd).

Wie zijn GfK Belgium en de opdrachtgever van het kijkcijferonderzoek, het CIM?

Het panel is een representatieve afspiegeling van de totale bevolking die in België woont en minstens een televisietoestel bezit.

Het panel bestaat uit 1.500 gezinnen, gelijk verdeeld over het noorden en het zuiden van het land (750 in elke regio). Het is samengesteld volgens verschillende criteria zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beroep, gezinsgrootte en woonplaats.

 

De kijkcijferresultaten

Het TV-onderzoek van het CIM meet permanent en op een gestandaardiseerde manier de kijkcijfers in België.

De laatste kijkcijferresultaten